תפריט נגיש

גיליון מס' 14

הומור מקוון -  גיליון מס' 14| יוני 2020

לעמוד השער ותוכן העניינים יש ללחוץ כאן

לרכישת מנוי יש ללחוץ כאן    

דבר העורך ..................................................................................................................................................... 4 
פרופ' אריה סובר

מאמרים
 
ההומור כאמצעי לתרפיה פסיכולוגית עצמית בחייו של מוצרט וביצירותיו ............................................................... 5  
ד"ר רות ליטאי-יעקבי, הפקולטרה לחינוך מוזיקאלי | מכללת לוינסקי לחינוך
                                                                                                                           לתקציר

בין מקור לתרגום - ניתוח פסיכואנליטי ואתי לאפילוג בסיפור הדגל מאת שלום עליכם ............................................ 27
ד"ר נוגה לוין-קייני, המכללה האקדמית אשקלון, המכללה למנהל ראשל"צ
ד"ר יניב גולדברג, המרכז האקדמי פרס, רחובות | המרכז ליידיש, אוניברסיטת בר-אילן   
                                                                                                         
לתקציר        

עד כמה זה מצחיק? הבדלי התייחסות להומור בין יהודים לערבים בישראל. הסדרה "עבודה
ערבית" מאת סייד קשוע כמקרה בוחן
 
.............................................................................................................. 41
פרופ' אריה סובר, החוג לתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה | יו"ר האגודה הישראלית לחקר ההומור
                                     
                                                                                                                         
 לתקציר

טקסט בדיוני מול דוקומנט חברתי: 'כל הכפר שכב על הארץ מרוב צחוק' עיצוב הומור
ביומני פועלים 'מחיינו' מול עיצובו ב'רומן רוסי' של מאיר שלו
 
.............................................................................. 54
ד"ר עופרה מצוב-כהן, החוג לספרות עברית, אוניברסיטת אריאל
                                                                                                         לתקציר     

מאמר דעה

למה אלוהים צוחק? ....................................................................................................................................... 70
פרופ' רון אהרוני, הפקולטה למתמטיקה, הטכניון חיפה     
                                                                                                     
               לתקציר

סקירת ספרים

 The Language of Humor: Verbal, Visual, and Physical Humor, edited by Arie Sover 
                      78 ..................... Bloomsbury Academic, 2018. Pp.xii+ 320                                                                       

Prof. Lydia Amir, Tufts university, Medford, MA, USA                                                                      
                                                                                                                                             

 

תקצירים באנגלית של המאמרים ....................................................................................................................81

 

 

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת

צור קשר