תפריט נגיש

גיליון מס' 8

הומור מקוון -  גיליון מס' 8 | יוני 2017
לעמוד השער ותוכן העניינים יש ללחוץ כאן

הכניסה למאמרים בטקסט מלא הינה למנויים בלבד
לרכישת מנוי יש ללחוץ כאן

דבר העורך                                                                                                    
פרופ' אריה סובר    
                                                                                                                                

מאמרים
מבעים אירוניים של עיתונאים-מראיינים כפרקטיקה עיתונאית 
בראיונות עם אישים פוליטיים ערב בחירות        
 לתקציר                                     6  
ד"ר רמה מנור; ד"ר אבי גבורה, המכללה האקדמית בית ברל 
                                                                                                                                

מרכזיות ההומור בקורפוס ארכיון הסיפור העממי בישראל
של יהודי רומניה   
                                        
לתקציר                                      22
ד"ר מירי יוסוב-שלום, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע;
אוניברסיטת בן גוריון בנגב  

                                                                                                                                
 
הומור מרובד וסרנדיפיטי במידע בפרודיה המוזיקלית של
'ארץ נהדרת': 'מתוקה מהחיים'                      
 לתקציר                                      50
יוסף סולומון, המחלקה ללימודי מידע, אוניברסיטת בר אילן     
                                                                                                                                
 
עמדות תלמידי ז', ח' כלפי שילוב הומור בהוראת מתמטיקה  לתקציר                   68
פרופ' אביקם גזית, החוג למתמטיקה במכללת סמינר הקיבוצים     
                                                                                                                                
 
ביטויי הומור בשפתם של אסירים                   לתקציר                                       84
ד"ר תמי יאיר, החוג ללשון העברית, המכללה האקדמית בית ברל   
                                                                                                                                
 
המקאמה "ישפה ושתי אהובותיו" כסטירה מניפאית            לתקציר                    98
שירה מציאל, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן גוריון 
                                                                                                                                
 
מסות
"ואז היו כולם מתים" - הומור במעשיות האחים גרים                                          116
פרופ' שמעון לוי, החוג לתאטרון, אוניברסיטת תל אביב; יו"ר האגודה
הישראלית לחקר התאטרון  

                                                                                                                                
 
"כולה ערב סטנדאפ שיצא עפאס קצת אלטרנטיבי": השימוש בהומור
בספר "סוס אחד נכנס לבר" מאת דויד גרוסמן                 
לתקציר                     123
ד"ר אסתי אדיבי שושן, החוג לספרות במכללת סמינר הקיבוצים  
                                                                                                                                
 
ביקורת ספרים
הר הזיכרון יזכור במקומי: הזיכרון החדש של השואה בתרבות הפופולארית בישראל
מאת ד"ר ליאת שטייר-לבני, רסלינג, 2014. עמ' 199       
                               139
פרופ' אריה סובר, המכללה האקדמית אשקלון; האוניברסיטה הפתוחה
                                                                                                                                
 
תקצירים באנגלית של המאמרים                                                                  142
 
 

 
 

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת

צור קשר